Afdeling Actieve Zaken logo
Afdeling Actieve Zaken logo

10 tips om de samenwerking in teams te verbeteren

“Samenwerken” is in ieder bedrijf met meer dan 1 personeelslid een belangrijk begrip. Als je met elkaar samenwerkt, kun je veel meer bereiken dan in je eentje. Het geheel is immers meer dan de som van de delen. En dat komt niet alleen om dat twee mensen meer werk kunnen verzetten.

Het effect van een samenwerking is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Ieder mens en elk team kan zichzelf enorm verbeteren door zich bewust te zijn van één ieders kwaliteiten. Alle kwaliteiten tezamen hebben een geweldig potentieel. Maar je moet ze wel zien en kunnen benutten.

Samenwerking binnen Teams te Verbeteren

1. Stel team doelen

Het is een misschien een beetje een saaie en veelgenoemde tip, maar vaak worden er geen duidelijke doelen gesteld, of het team is niet van de doelen op de hoogte. Gebruik tijdslijnen, plannen en gestructureerde documenten die de huidige en toekomstige doelstellingen voor het team duidelijk definiëren. Op deze manier kunnen taken goed worden verdeeld, individuele kwaliteiten optimaal worden ingezet en alle teamleden kunnen zo een duidelijke positie innemen. En misschien nog belangrijker, ze worden een onderdeel van deze doelstelling!

Meer en meer mensen hebben het gevoel vast te zitten op het werk en zijn op zoek naar waardering. Niet alleen om gehoord te worden, maar nog belangrijker, ze willen weten dat hun bijdrage wordt opgemerkt en niet vanzelfsprekend wordt gevonden. Niet omwille van aandacht, maar meer omdat ze willen weten dat hun vaardigheden nog steeds relevant en bruikbaar zijn en dat ze een daadwerkelijk waarde toevoegen aan de organisatie waar ze voor werken. Denk hierbij aan iemand die dag in, dag uit rondjes aan het rennen is op de atletiekbaan. Dat houd je niet vol zonder steun en vertrouwen van de coach of in dit geval de managers of directies.

2. Creëer de juiste omgeving

Omgevingsfactoren zoals geluid, temperatuur en verlichting hebben een grote invloed hebben op hoe productief en hoe creatief we zijn.

Omgevingsgeluid en creativiteit

Uit een onderzoek van de Universiteit van Chigago blijkt dat rustige, lang uitgesponnen muziek met elektronische instrumenten zorgt voor het optimale niveau voor creativiteit, terwijl extreem stilte onze focus verscherpt, waardoor het moeilijk voor ons wordt om creatief te denken. In hoge geluidsniveaus, is ons creatief denken aangetast omdat we overweldigd worden en moeite hebben om informatie efficiënt te verwerken.

Temperatuur en creativiteit

Uit onderzoek blijkt dat de omgevingstemperatuur invloed heeft op onze productiviteit en onze creativiteit. Zowel te koud als te warm is niet bevorderlijk. Het probleem is niet zozeer dat een te koude temperatuur ongemakkelijk voelt, maar eerder dat je meer bent afgeleid. Als je het koud hebt, gebruikt je lichaam een aanzienlijke hoeveelheid energie om gewoon warm blijven. Zo kan een stuk minder energie uitgaan naar het creatieve proces.

Verbeter de samenwerking door het juiste klimaat

Verlichting en creativiteit

Bij onderzoek gepubliceerd in het Journal of Environmental Psychology is gekeken naar het verschil in creativiteit in sterk / helder verlichte ruimtes en slecht verlichte ruimtes. Het blijkt dat weinig licht helpt ons minder gedwongen te voelen en we ons vrijer voelen om te verkennen en risico’s te nemen. Dus als je aan een brainstormsessie begint, probeer dan de verlichting iets te dimmen voordat je begint. Anderzijds, is concentratie vereist (in een later stadium) dan is het verstandig de verlichting / helderheid op te voeren!

De rol van techniek

Techniek kan de samenwerking vereenvoudigen, maar geeft geen garantie voor een betere samenwerking. Cloud-technologie en content sharing platforms stellen personeel in staat om efficiënt samen te werken, ongeacht waar ze zijn. Maar werknemers benutten in veel gevallen lang niet alle voordelen van dergelijke technieken, tenzij teamleiders werkelijk zijn gefocust op het creëren van een bepaalde synergie. Technologie kan samenwerken efficiënter maken, maar zorgt niet voor de benodigde synergie.

3. Werk aan samenhang

Teambuilding activiteiten kunnen helpen bij het ontwikkelen van vertrouwen tussen medewerkers, en vertrouwen is essentieel in het bedrijfsleven, omdat het je team productiever en efficiënter kan maken. Passende teambuilding activiteiten kunnen een sterkere band vormen en conflicten tussen collega’s verlichten. Verlaat hiervoor het kantoor en kies voor een neutrale omgeving. Zorg dat werknemers elkaar ook op persoonlijk vlak beter leren kennen, dit schept een band. Deze band kan helpen om samenwerking en communicatie tijdens de dagelijkse gang van zaken te bevorderen. Evenman Evenementen Management kan je adviserenin activiteiten en trainingen die de samenhang binnen teams versterken.

Extra TIP; Start een “lunch en leer” sessie.

Geef medewerkers de kans om collega’s tijdens een “lunch en leer” sessie op een andere manier te leren kennen. Nodig medewerkers uit om aan het hele team voorlichting te geven over een aspect van hun werk of iets anders waar ze gepassioneerd over zijn. Het is een geweldige manier om meer over elkaar te weten te komen. Door het informele karakter van deze sessies, zullen ze zich comfortabeler voelen en tevens een betere spreker in het openbaar worden.

Bedrijfsuitje Olympic Experience

Olympic Experience Rotterdam is een onderdeel van Afdeling Actieve Zaken

Werken aan de samenhang?

Ontdek het Olympic Experience Rotterdam programma. Een leuk en laagdrempelig personeelsevent gericht op samenwerken, talent ontdekken en benutten, successen vieren en groei & ontwikkeling.

4. Visualiseren ideeën en doelen

Biedt teamleden de kans om visuals te gebruiken om hun ideeën duidelijk te maken en uit te wisselen op het eenvoudigste niveau. Dit kan met een ruwe schets of een volledige presentaties. De waarheid is, als je (een doel) niet kunt visualiseren, is de kans groot dat je dit doel niet bereikt. Des te levendiger je het kan krijgen, hoe beter het voor je zal werken. Maak het zo gedetailleerd mogelijk. Beeld in wat je gaat doen zodra het doel is bereikt. Hoe geweldig voelt het? Vergeet niet dat het visualiseren van de kleine details de kans op het behalen van het grotere plaatje vergroten.

5. Breek barrières

Maar hoe zou je dat dan kunnen doen? Met een evenement of actief middagprogramma, mits je deze inzet op het juiste moment in het proces.

Afdeling Actieve Zaken staat synoniem voor SAMEN: het tonen van je eigen talent en het beste in elkaar naar boven halen. Beloon niet alleen jezelf, maar ook je teamleden voor de behaalde successen en smeed sterke banden die resulteren in een veilige werkplek of omgeving.

In een succesvol bedrijf geldt: ‘There is no I in team.’ Samenwerking brengt je verder dan individuele inspanningen ooit zouden kunnen. Laten we krachten bundelen en schitteren als een hecht team!

“Elk individu brengt unieke talenten naar het team.” Het ontdekken en omarmen van verschillende karakters brengt een symfonie van vaardigheden voort. Laat iedereen zijn unieke talenten benutten en elkaar inspireren om tot grotere hoogten te stijgen!

Een bedrijfscultuur die prestaties waardeert en viert, opent deuren naar ongekende mogelijkheden.” Laten we onze successen vieren, onze uitdagingen omarmen en onze resultaten in de schijnwerpers zetten

Groei en ontwikkeling zijn de brandstof voor vooruitgang.” Elke stap in ons persoonlijke en professionele groeitraject brengt ons dichter bij een nog stralendere toekomst. Laten we streven naar groei, want in die groei schuilt kracht!

Is jouw bedrijf toe aan een energieboost? Ontdek Olympic Experience Rotterdam: een concreet, innovatief, sportief en creatief middagprogramma dat voor iedereen toegankelijk is. Een olympische middag met een gezamenlijke aftrap, verschillende actieve en recreatieve activiteiten en een borrel/ BBQ om met elkaar na te praten. De dag heeft een sterke focus op samenwerken, diversiteit, erkenning en vooruitgang. OER gebruikt sport als een krachtige metafoor voor de bedrijfswereld, waarbij het mensen verrast, uitdaagt, en samen successen laat vieren met een dynamisch programma voor iedereen!

6. Leren, niet beleren

Medewerkers worden moe als ze steeds wordt verteld wat te doen. Ze staan ​​te popelen om iets te leren en relevant te blijven, maar ze worden niet geïnspireerd door managers die alleen maar angst oproepen. In de huidige snelle wereld willen ze continue coaching en aandacht van hun manager(s). Put medewerkers niet uit met complexiteit en ingewikkelde termen. Mensen willen duidelijke en concrete informatie. Zorg dat medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren door ze de juiste tools te verstrekken en ondersteuning te bieden bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Mensen zullen geïnspireerd raken als ze de kans krijgen om te leren en om nieuwe dingen te doen. Stop met beleren en begin met lesgeven en ondersteunen.

7. Wees een inspiratiebron

Veel managers zijn te afstandelijk naar hun werknemers. Ze zijn uitsluitend gericht op hun eigen persoonlijke agenda. Dit is het duidelijkst bij managers die nog steeds proberen om een “one-size-fits-all” benadering te gebruiken om vertrouwen te winnen, loyaliteit op te bouwen en de individuele prestaties / teamprestaties te stimuleren. In de huidige tijd is er niet één recept ​​om werknemers te inspireren en aan te moedigen om beter te presteren. Integendeel, het gaat om individuen met eigen normen en waardes, hobby’s en voorkeuren die je moet leren kennen om te bepalen met welke ingrediënten je die specifieke individu kan inspireren.

8. Van herkenning naar respect

Naast waardering, is het belangrijk dat je respect en bewondering toont voor het werk van medewerkers. Mensen willen gerespecteerd worden, als manager moet je de basisregels vast stellen voor de manier waarop respect wordt verdiend.

Samenwerking in teams volgens Howard Jackson model

Train medewerkers over het belang van (wederzijds) respect en leer hen hoe je dit kan verdienen. Dit is bevorderlijk voor de samenwerking en het onderlinge respect binnen het hele team.

9. Geef je team duidelijke verantwoordelijkheden

Het geven van “meer verantwoordelijkheid” resulteert over het algemeen in betere prestaties. Binnen de meeste teams is het vrij duidelijk wat de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden zijn van elk lid. Maar er zijn vaak verantwoordelijkheden die overlap hebben, waardoor het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. In deze is het super belangrijk om duidelijkheid te scheppen en niet wazig te blijven. De verantwoordelijkheid matrix helpt je binnen een team een duidelijke structuur aan te brengen door een onderscheid vijf verschillende rollen.

10. Zorg voor persoonlijke groei op individueel niveau

Stimuleer en ondersteun persoonlijke groei. Hiermee doelen we niet alleen op professionele groei. Persoonlijke ontwikkeling heeft voornamelijk betrekking op drie gebieden die met elkaar verbonden zijn: gewoonten, gezondheid en carrière. Maar kan professionele groei en loopbaanontwikkeling plaatsvinden als er geen ontwikkeling is op het gebied van gewoonten en gezondheid?

Op een bepaalde manier is een team of bedrijf zo sterk als de zwakste schakel. Het stimuleren en ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op alle drie de gebieden zal ze productiever en gelukkiger maken in hun leven én in hun carrière.

Het gaat dus niet alleen over de groei mogelijkheden binnen het bedrijf of over het lidmaatschap van de fitnessclub. Laat je teamleden nadenken over hun leven als geheel. Werk én persoonlijk leven zijn niet gescheiden, ze kruisen en beïnvloeden elkaar. Zo biedt je extra waarde aan je teamleden op het gebied van het emotioneel, psychisch en lichamelijk welzijn. Ze zullen je dankbaar zijn, en het hele team / bedrijf zal hiervan profiteren. Bekijk ook eens de pyramide van Maslow.

‘Quick wins’ op dit gebied zijn de vaardigheden die kunnen worden toegepast op verschillende gebieden van het leven, zoals communicatie, samenwerken, assertiviteit en bijvoorbeeld emotionele intelligentie. Teamleden profiteren hiervan op alle terreinen van het leven, zowel op individueel niveau als op team niveau.

De rol van business events

Naast een aantal basiselementen voor effectieve teams zoals duidelijke (team)doelen, een duidelijke structuur op het gebied van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een effectieve werkomgeving kunnen business events een waardevolle bijdrage leveren aan het optimaliseren van een team en hun prestaties. Events kunnen op verschillende gebieden en niveaus worden ingezet, bijvoorbeeld:

 • als een incentive na het behalen van een doel
 • voor het breken van barrières
 • verlichten van conflicten tussen collega’s
 • voor het bevorderen van de samenhang of synergie
 • voor het visualiseren van ideeën en doelen
 • voor het ontwikkelen van het vertrouwen tussen medewerkers
 • het omgaan met (gezamenlijke) verantwoordelijkheden
 • motiveren van medewerkers

Teamleden moeten bijvoorbeeld samenwerken om ​​resultaat te krijgen voor het team. Dit kan betekenen dat ze het eigen belang even aan de kant moeten zetten. Ze leren om effectief te communiceren en bijvoorbeeld hun probleemoplossende vaardigheden te verbeteren. Dit alles terwijl ze heerlijk een dagje weg zijn van kantoor, kunnen ontspannen en met veel plezier activiteiten beleven en eventueel bepaalde kennis tot zich nemen. Business events in combinatie met gerichte teambuilding oefening/activiteiten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de algehele prestatie van het team, het bedrijf of zelfs de complete organisatie.

Populaire programma’s Afdeling Actieve Zaken

Bedrijfsuitje Olympic Experience

Olympic Experience Rotterdam is een onderdeel van Afdeling Actieve Zaken

FitFestival - een boost voor de vitaliteit van je medewerkers

Verantwoorde aanpak personeelsevents

Afdeling Actieve Zaken is gespecialiseerd in dit soort bedrijfsuitjes. Wij vinden dat in de wereld van bedrijfsuitjes duurzaamheid en verantwoordelijkheid steeds prominenter worden. Het streven naar een meer verantwoorde aanpak omvat verschillende aspecten, waaronder het minimaliseren van food-waste, bewuste keuzes maken met een positieve impact, het verminderen van no-shows en transparantie over de kosten. Dit zijn niet specifiek punten die aansluiten bij bovenstaande maar zijn wel belangrijke punten die wij meenemen in het organiseren van een bedrijfsevenement.

Foodwaste en eerlijkheid:
Radicaal eerlijk zijn over food-waste is van essentieel belang. Eten weggooien is niet alleen verspilling maar ook schadelijk. Daarom streven wij ernaar om tijdens bedrijfsuitjes een 0% waste percentage te bereiken door zorgvuldig te selecteren uit duurzame cateraars die deze missie delen.

Keuze & impact
Het maken van bewuste keuzes met een positieve impact staat centraal. Lokale, duurzame opties worden meegenomen in het cateringaanbod en de activiteiten. Door samen te werken aan vitale programma’s die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, wordt niet alleen het uitje leuk, maar ook duurzaam en waardevol voor alle deelnemers.

Minimaliseren van no-shows
We streven naar een hoge aanwezigheid en willen eerlijk zijn over de kosten die voortkomen uit no-shows. Het delen van kosten en het stimuleren van een hoge opkomst maakt de ervaring voor iedereen eerlijk en betaalbaar.

Transparantie in kosten
Eerlijkheid over de kosten is cruciaal. We leggen de begroting open en streven ernaar de kosten van bedrijfsuitjes zo transparant mogelijk te maken. Dit betekent dat we proberen de kosten te minimaliseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, waardoor deelnemers een eerlijke prijs betalen voor een geweldige ervaring.
Door deze aanpak van duurzaamheid, verantwoordelijkheid en transparantie in te bedden in de organisatie van bedrijfsuitjes, streven we ernaar om niet alleen leuke evenementen te bieden, maar ook een positieve impact te hebben op het milieu, de deelnemers en de organisatie als geheel.

Laat een reactie achter

Vond je dit artikel nuttig? Of heb je nog toevoegingen? We vinden het super leuk als je een reactie achterlaat. Kennis is er immers om te delen en niet om te bezitten!

6 Reacties

 1. Quint Engel

  Beste Dereck,

  Bedankt voor je leuke reactie en uiteraard zijn we het helemaal met je eens. Het belang van teambuilding wordt nog wel eens onderschat. Business events kunnen hier echt een positieve bijdrage aan leveren, mits goed ingezet. Super leuk om te horen dat ook jullie bedrijfsuitje een positieve bijdrage heeft geleverd aan het teamgevoel! Hou het vast en heel veel succes in jullie business.

  Antwoord
 2. Loren

  Bij de vorgeving van een evenement is het belangrijk te onthouden dat uniformiteit van het verleden is, immers zijn we qua maatschappij alleen al veel
  individueler geworden. Een bepaald thema of dresscode is voor veel organisatoren iets van het verleden. Met deze wetenschap in gedachten zijn en blijven mensen ook ergens
  kudde dieren, dus een patroon in kleuren of symbolen kan ook
  veel rust zorgen bij de deelnemers.

  Verwachtingen; één van de belangrijkste punten om over na te denken

  Vraag je de gemiddelde Nederlander recht op de man af of hij van voorspelbaarheid houdt,
  is het antwoord in 99% van de gevallen ‘Nee’.
  Dat is een onbewuste leugen, want de mens is als biologisch
  wezen in vroeger tijden al genetisch geprogrammeerd om voorspelbaarheid
  te associëren met veiligheid en onverwachte gebeurtenissen en bewegingen met gevaar.
  Dit element wordt vooral veel uitgebuit in bijvoorbeeld kermisattracties.

  Juist op een feestelijke aangelegenheid is het belangrijk dat alle gasten en deelnemers zich op hun gemak en dus veilig voelen. Vandaar dat een geslaagd feest niet zonder bekend programma kan en hoe meer uniformiteit
  er wordt gebracht in de verschillende onderdelen, hoe
  meer dit gevoel van veiligheid wordt opgewekt.

  Antwoord
  • Quint Engel

   Beste Loren,

   Bedankt voor je waardevolle toevoeging.

   Antwoord
 3. Natalie

  De juiste aandacht voor de team-dynamiek is ook erg belangrijk. Waar mensen samenwerken, ontstaat vaak een pikorde. Het is ook oppassen geblazen voor individuen die stemming creëren tegen andere individuen, het zogenaamde mobbing. Daar moet je niet alleen bovenop zitten. Je moet het eigenlijk vóór zijn.

  Antwoord
 4. Vince

  Bedankt voor het delen van dit interessante artikel over samenwerking op de werkvloer. Bij ons is dit nog weleens een uitdaging, omdat we veel verschillende persoonlijkheden in ons team hebben. Hulp van buitenaf heeft ons eerder goed op weg geholpen. Verantwoordelijkheid en goede communicatie blijft het belangrijkste hebben we gemerkt.

  Antwoord
 5. IrisECM

  Wat een interessant artikel over samenwerken! Het is inderdaad onwijs belangrijk om de samenwerking op de werkvloer onder aandacht te brengen. Goede communicatie, informatie en kennis met elkaar delen en een team samenstellen dat complementair is aan elkaar, vind ik persoonlijk erg belangrijk voor een goede samenwerking.

  Met vriendelijke groet,

  Felix

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *