Afdeling Actieve Zaken logo
Afdeling Actieve Zaken logo

Vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit op de werkvloer

Veel organisaties vinden het belangrijk, vitaliteit. Elke ondernemer wil energieke en gemotiveerde werknemers. Vitaliteit op de werkvloer leidt tot een hogere productiviteit en ook tot minder ziekteverzuim. Het gaat bij vitaliteit om de hoeveelheid levensenergie en levenskracht. Iemands mentale en fysieke gesteldheid is daarbij het uitgangspunt. Vitale medewerkers zetten graag een stap extra voor je organisatie en zijn meer geïnspireerd en betrokken. Hoe maak je jouw organisatie vitaler? In dit artikel gaan we dieper in op vitaliteit op de werkvloer.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit verwijst naar de algehele gezondheid, energie en levenskracht van een individu. Het is een holistisch concept dat niet alleen fysieke gezondheid omvat, maar ook mentaal welzijn en emotionele balans. Een vitaal persoon ervaart over het algemeen een hoog niveau van energie, veerkracht en een positieve kijk op het leven.

Belangrijke aspecten van vitaliteit zijn

Fysieke gezondheid

Een gezond lichaam is essentieel voor vitaliteit. Dit omvat een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende rust en slaap, en het vermijden van schadelijke gewoonten zoals roken en overmatig alcoholgebruik.

Mentaal welzijn

Een sterke geestelijke gezondheid is cruciaal voor vitaliteit. Dit omvat een positieve mindset, stressmanagement, emotionele intelligentie en het vermogen om met uitdagingen om te gaan.

Sociaal welzijn

Mensen zijn sociale wezens, en sociale verbondenheid draagt bij aan vitaliteit. Sterke relaties, een ondersteunend sociaal netwerk en positieve interacties met anderen bevorderen het welzijn.

Zingeving en doel

Het hebben van doelen en een gevoel van zingeving in het leven zijn belangrijke elementen van vitaliteit. Dit kan betrekking hebben op persoonlijke doelen, carrière-ambities, spirituele overtuigingen of bijdragen aan de gemeenschap.

Levensstijlkeuzes

Gezonde levensstijlkeuzes, zoals het vermijden van overmatige stress, het vinden van een goede werk-privébalans, regelmatige ontspanning en het cultiveren van gezonde gewoonten, dragen bij aan de algehele vitaliteit. Het zorgt dat medewerkers beter in hun vel zitten.

Vitaliteit is dynamisch en kan veranderen op basis van levensfasen, omgevingsfactoren en persoonlijke keuzes. Het streven naar vitaliteit omvat het balanceren van deze verschillende aspecten van het leven om een gezond en vervuld bestaan te bevorderen.

Vitaliteit op de werkvloer - Het belang van vitale medewerkers

Waarom is vitaliteit belangrijk?

Vitaliteit is van essentieel belang omdat het de sleutel vormt tot een gezond, veerkrachtig en bevredigend leven. Een vitaal persoon ervaart niet alleen fysieke gezondheid, maar ook mentale veerkracht en emotioneel welzijn. Dit heeft directe invloed op de manier waarop we dagelijkse uitdagingen aangaan, stress beheren en positieve relaties cultiveren.

Het streven naar vitaliteit gaat verder dan het vermijden van ziekte; het omvat het proactief nastreven van een actieve levensstijl, gezonde relaties, en het vinden van betekenis en doel in het leven. Vitaliteit bevordert niet alleen een hogere levenskwaliteit op individueel niveau, maar heeft ook bredere maatschappelijke implicaties, omdat vitale mensen over het algemeen bijdragen aan een dynamische en veerkrachtige samenleving.

Vitaliteit op het werk verbeteren – 15 tips

Het bevorderen van vitaliteit op de werkvloer is cruciaal voor het welzijn van medewerkers en kan een positieve invloed hebben op hun prestaties en de bedrijfscultuur. Hier zijn 15 tips om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren:

Fysieke gezondheid stimuleren

 • Implementeer gezondheidsprogramma’s zoals fitnesslessen, yogalessen of gezamenlijke sportactiviteiten.
 • Moedig regelmatige pauzes aan voor lichaamsbeweging en stimuleer het gebruik van traplopen in plaats van de lift.
 • Zorg voor gezond eten in de bedrijfskantine en bevorder het drinken van voldoende water.

Mentaal welzijn ondersteunen

 • Bied toegang tot mentale gezondheidsbronnen, zoals counselingdiensten of workshops over stressbeheer en mindfulness.
 • Implementeer flexibele werkuren of thuiswerkmogelijkheden om een gezonde werk-privébalans te bevorderen.
 • Creëer een open communicatiecultuur waarin werknemers zich vrij voelen om over hun mentale gezondheid te praten.

Sociale interactie aanmoedigen

 • Organiseer teambuildingactiviteiten zoals een FitFestival en andere sociale evenementen om de teamgeest te versterken.
 • Faciliteer ruimtes voor informele interactie, zoals een gemeenschappelijke lounge of koffiehoek.
 • Creëer mogelijkheden voor medewerkers om gemeenschapsactiviteiten te ondernemen, zoals vrijwilligerswerk.

Zingeving en betrokkenheid vergroten

 • Communiceer duidelijk over de missie en waarden van het bedrijf om een gevoel van zingeving te bevorderen.
 • Moedig medewerkers aan om doelen te stellen en bied ondersteuning bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Erken en beloon prestaties om een gevoel van voldoening en betrokkenheid te vergroten.

Managers en leidinggevenden betrekken

 • Leiders kunnen het goede voorbeeld geven door een gezonde levensstijl te bevorderen en zelf actief deel te nemen aan gezondheidsinitiatieven.
 • Betrek leidinggevenden bij het creëren van een positieve en ondersteunende werkomgeving.
 • Zorg voor open communicatielijnen tussen medewerkers en leiderschap om eventuele zorgen of behoeften te bespreken.

Door deze 15 tips te integreren kun je de vitaliteit op de werkvloer verbeteren, de tevredenheid verhogen en de algehele prestaties en betrokkenheid naar een hoger niveau tillen.

Aan de slag met

Vitaliteit?

Boek een FitFestival bij Afdeling Actieve Zaken. Vang 2 vliegen in één klap. Een dag vol plezier tijdens een onvergetelijk bedrijfsuitje én een boost voor de vitaliteit van je medewerkers.

Jij wilt toch ook energieke en gemotiveerde medewerkers? Vitaliteit op de werkvloer leidt tot een hogere productiviteit en tot minder ziekteverzuim. Waar wacht je nog op?

FitFestival - een boost voor de vitaliteit van je medewerkers

Vitaliteit in getallen

Om goed te presteren op je werk, moet je goed in je vel zitten. De gezondheid van medewerkers moet de prioriteit krijgen die het verdient, alleen is dat vaak nog niet het geval. De cijfers zijn veelzeggend, vitale medewerkers op de werkvloer zorgt voor:

 • 15% minder ziekteverzuim
 • 20% meer productiviteit / werkvermogen
 • 32% meer betrokkenheid
 • 60% minder veiligheidsincidenten

Dat zijn natuurlijk indrukwekkende getallen die het belang van vitaliteit op de werkvloer aangeven. Mensen hebben nu eenmaal hun problemen en in sommige gevallen schamen ze zich daar zelfs voor. Klachten die veel voorkomen zijn:

 • 45% van alle Nederlandse beroepsbevolking kampt met angst- of depressieklachten.
 • 1 op de 5 Nederlanders heeft een psychische stoornis
 • Een derde heeft wel eens slaapproblemen, 15% heeft last van ernstige chronisch probleem
 • 29% van de werkende Nederlanders geeft aan zeer vermoeid te zijn, 14 procent kampt met verschijnselen van een burn-out
 • 4% van alle Nederlanders heeft een depressieve stoornis
Vitaliteit op de werkvloer in cijfers. Belangrijke informatie als werkgever. Geef het goede voorbeeld, je hebt een belangrijke rol
Problemen die de aandacht verdienen. Naast de je jou medewerkers natuurlijk alle geluk en gezondheid wenst levert een daling van het ziekteverzuim met 1% een organisatie met honderd fulltime krachten jaarlijks ruim 40.000 euro op. Dubbelop de moeite waard dus.

Op de website van het CBS vindt je cijfers inzake ‘duurzame inzetbaarheid werknemers per beroep‘.

Wat is een vitaliteitsplan?

Een vitaliteitsplan is een gestructureerd document dat een aantal strategieën, doelen en acties bevat om de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van medewerkers of een organisatie als geheel te bevorderen. Het kan zowel op persoonlijk als op zakelijk niveau worden toegepast. Wat kan je zoal terugvinden in een vitaliteitsplan:

 • Doelstellingen en ambities; beschrijf heldere doelen en ambities
 • Behoeftenanalyse; onderzoek de wensen en behoeften van medewerkers en/of de organisatie
 • Gezondheids- en welzijnsprogramma’s; Benoem specifieke programma’s en initiatieven die de vitaliteit kunnen verbeteren
 • Flexibele werkregelingen; Overweeg het opnemen van flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden of andere regelingen die een gezonde balans tussen werk en privé mogelijk maken
 • Communicatieplan; schrijf een plan voor communicatie en bewustwording
 • Leiderschapsondersteuning; betrek leidinggevenden, ze hebben een voorbeeldfunctie
 • Meetbare indicatoren; bepaal meetbare indicatoren om de voortgang en het succes van het vitaliteitsplan te evalueren
 • Evaluatie en bijsturing: Plan regelmatige evaluaties om het vitaliteitsplan aan te passen op basis van feedback, veranderende behoeften en nieuwe inzichten.

Een effectief vitaliteitsplan is afgestemd op de specifieke doelgroep en omgeving. Het stimuleert positieve gedragsveranderingen, verbetert het welzijn en draagt bij aan een gezonde en productieve levensstijl. Of het nu gaat om een persoonlijk plan voor zelfverbetering of een bedrijfsbreed initiatief, het is van belang dat alle betrokkenen gemotiveerd en betrokken zijn bij de uitvoering.

Voldoende bewegen en sporten voor meer vitale medewerkers die leren uitdagingen te overwinnen
Gezond eten om de vitaliteit van je medewerkers te vergroten

De Nederlandse Vitaliteitsmeter: de Vita-16 van TNO

Heeft vitaliteit op de werkvloer jouw prioriteit? Dan wil je natuurlijk ook weten wat het effect is. TNO deed onderzoek naar het meten van de vitaliteit en ontwikkelde een methode: de Vita-16 vragenlijst.

Vita-16 vragenlijst

Met 16 vragen breng je de vitaliteit van je werknemers in kaart op de assen: ‘energie’, ‘motivatie’ en ‘veerkracht’. Je medewerkers beantwoorden de vragen op een 7-puntsschaal van ‘zelden’ tot ‘altijd’.

Hoe gebruik je de Vita-16?

Stuur je medewerkers de vragenlijst voordat je start met je vitaliteitsplan. Een zogenaamde 0-meting. Na 3 of 6 maanden stuur je ze de vragenlijst weer. Je ziet dan of je medewerkers zich ook echt vitaler op het werk gaan voelen. Het gaat hierbij niet om de resultaten per vitale werknemer, maar om het totaalbeeld van alle collega’s.

Tip: stuur de vragen via een online formulier, zoals Forms van Google of Microsoft. Dat is makkelijk voor je medewerkers en geeft jou later beter inzicht in de behaalde resultaten.

Effect van vitaliteit op de werkvloer meten met de Vita-16 vragenlijst van TNO

Preventief medisch onderzoek, gezondheidschecks en leefstijlcoaching

Een PMO is een andere manier om inzicht te krijgen in de vitaliteit van medewerkers. Vitaliteit staat in dit periodieke onderzoek centraal. Een (digitale)vragenlijst wordt aangevuld met fysieke onderzoeken. Denk aan een bloedonderzoek, urineonderzoek, bloeddrukmeting en een lichamelijk onderzoek. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen om gezondheidsproblemen op te sporen en preventieve maatregelen te nemen. Het werkvermogen, de gezondheidsrisico’s en de leefstijl worden met het preventief medisch onderzoek in kaart gebracht. De uitkomsten stimuleren gezond gedrag van je werknemers.

Ook gezondheidschecks kunnen helpen de vitaliteit in kaart te brengen. Er zijn verschillende bedrijven die deze gezondheidschecks kunnen uitvoeren. Ze onderzoeken bijvoorbeeld het uithoudingsvermogen en de gezondheidsrisico’s, en geven inzicht in de leefstijl.

Om vitaliteit en gezondheid te stimuleren is goede eten belangrijk. Net als genoeg bewegen, niet te veel alcohol en niet roken. Leefstijlcoaching is een begeleidingsproces dat mensen ondersteunt bij het aanpassen van hun levensstijl om gezondere keuzes te maken. Door middel van persoonlijke begeleiding en doelgerichte strategieën helpt leefstijlcoaching bij het bevorderen van fysieke gezondheid, mentaal welzijn en het bereiken van levensdoelen. Het richt zich op duurzame gedragsveranderingen en het creëren van een evenwichtige levensstijl die past bij de unieke behoeften van de coachee.

Aandacht voor vitaliteit en gezondheid op de werkvloer

Vitaliteit en geluk op de werkplek zijn tegenwoordig steeds belangrijker. Bedrijven beseffen dat het verbeteren van het welzijn van werknemers de productiviteit aanzienlijk kan verhogen. Door onder andere fitnessprogramma’s te implementeren, een positieve werkomgeving te creëren, flexibele werkregelingen aan te bieden en een bedrijfscultuur te bevorderen waarin werk en privéleven in evenwicht zijn, kunnen bedrijven de vitaliteit van hun werknemers vergroten. Zorg je voor eten en drinken in de bedrijfskantine? Kies dan voor producten die meer vitaliteit opleveren. Waar wacht je nog op? Ga ook aan de slag met vitaliteit op de werkvloer.

Aan de slag met

Vitaliteit?

Boek een FitFestival bij Afdeling Actieve Zaken. Vang 2 vliegen in één klap. Een dag vol plezier tijdens een onvergetelijk bedrijfsuitje én een boost voor de vitaliteit van je medewerkers.

Jij wilt toch ook energieke en gemotiveerde medewerkers? Vitaliteit op de werkvloer leidt tot een hogere productiviteit en tot minder ziekteverzuim. Waar wacht je nog op?

FitFestival - een boost voor de vitaliteit van je medewerkers

Voordelen van vitale medewerkers

Mocht je na het lezen van dit artikel nog niet helemaal overtuigd zijn dan hebben de we voordelen van vitale medewerkers nog even voor je op een rijtje gezet.

Minder verzuim

Volgens cijfers van het CBS is het ziekteverzuimpercentage in de afgelopen 5 jaar met 0,6% gestegen. Een zieke medewerker kost gemiddeld € 405,- per dag, afhankelijk van het salaris. Het effect op jouw bedrijf en jouw financiële resultaat is dus groot. Omdat vitale medewerkers per jaar minder dagen verzuimen, bespaar je veel geld als de vitaliteit binnen jouw bedrijf hoog is. Helemaal wanneer er meerdere medewerkers tegelijk ziek zijn en er sprake is van langdurig verzuim.

Gemotiveerde en productieve medewerkers

Fitte werknemers krijgen binnen één werkdag meer voor elkaar dan iemand die er wekelijks maar half bij is met z’n hoofd. Hoe vitaler je bent, hoe fijner het is om te werken. Werknemers die met volle energie naar hun werk gaan, leveren betere kwaliteit. Of halen met een stralende glimlach een nieuwe opdracht binnen. Tel uit je winst!

Een goed imago voor je bedrijf

Vergeet niet dat je medewerkers het uithangbord van de organisatie zijn. Als zij plezier in hun werk hebben, dan stralen ze dat ook uit. Investeer dus in de teamspirit op de werkvloer. Lichamelijke activiteiten en gezondheid horen bij veilig en prettig werken. Tijd voor actie dus!

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten over vitaliteit op de werkvloer en de bijdrage van een bedrijfsuitje in bijvoorbeeld de vorm van een FitFestival? Neem contact op met afdeling actieve zaken!